Saturday, September 21, 2019

Coin Doodle


Finish Product

Raw MaterialsThank you sa sponsors na nag-donate ng ilan sa mga coins na napasama sa coin doodle na ito... Sa mga nais mag donate, please do contact me for another coin project!

Ciao!
Super M
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...